INFORMAČNÍ ZDRAVOTNICKÉ CENTRUM - Pardubický kraj

Pardubice
Firemní telefon: +420 466 650 647 , +420 466 650 658Informace o ordinaci INFORMAČNÍ ZDRAVOTNICKÉ CENTRUM - Pardubický kraj

Pro případné pacienty zvláště z míst, odkud je hůře dostupná nejbližší ordinace Lékařské služby první pomoci (LSPP), bylo zřízeno při Zdravotnické záchranné službě Pardubického kraje tzv. Informační zdravotnické centrum.

V Informačním zdravotnickém centru budou dvě telefonní linky:

466 650 647 pro dospělé

466 650 658 pro děti a dorost.

Po zavolání na příslušnou linku bude možno konzultovat zdravotní stav s lékaři, kteří jsou připraveni poradit s dalším postupem.

Využití výše uvedených telefonních linek je vhodné ve všech případech, kdy se nejedná o urgentní život ohrožující stavy, pro které je určena telefonní linka 155. Tato linka by neměla být zbytečně zatěžována, aby byla k dispozici pro skutečně neodkladné a závažné případy.

Voláním na tel. linku 155 se občan dovolá na krajské zdravotnické operační středisko Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje. Zde operátor(ka) na základě posouzení situace v indikovaných případech vyšle k pacientovi posádku Rychlé lékařskou pomoci nebo Rychlé zdravotnické pomoci. Odkladné zdravotní stavy bude směrovat na příslušné praktické lékaře oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, kteří jsou povinni v rámci své ordinační doby poskytovat zdravotní péči svým zaregistrovaným pacientům, a to i formou návštěvní služby.

Kde nás najdete?